kt karitasŽupnijska karitas združuje trenutno 10 prstovoljcev. Med seboj se srečujemo na rednih mesečnih sestankih, ki jih začenjamo z duhovno mislijo. Na srečanjih razpravljamo o aktualnih problemih in predlogih. Obveščamo se tudi o dogodkih v okviru Škofijske Karitas, predvsem o tistih, ki se tičejo izobraževanja.