dornava1Vas Dornava – sedem kilometrov vzhodno od Ptuja ob cesti, ki skozi Slovenske gorice vodi od Ptuja proti Ljutomeru – je zelo stara slovenska naselbina. Njeno ime prvič zasledimo v začetku 14. stoletja v starem salzburškem urbarju iz leta 1322. Vas sama pa je nstala že v dobi starejše slovanske kolonizacije v 11. in v prvi polovici 12. Stoletja.


Na začetku vasi v smeri proti Ptuju je na levi strani ceste že od daleč viden dornavski grad, čudovit primerek baročne arhitekture ne samo v slovenskem, ampak tudi v evropskem merilu.