sveti duhŽe v Stari zavezi je Božje ljudstvo čakalo na izlitje Svetega Duha, na Mesija. Jezus je živel življenje v posebnem duhu ljubezni in popolne edinosti s svojim Očetom v nebesih. Ta Jezusov Duh je bil »Sveti Duh«, po katerem je hrepenelo izraelsko ljudstvo; in to je bil isti Duh, ki ga je Jezus obljubil svojim učencem, isti Duh, ki se je petdeset dni po veliki noči, na binkoštni praznik, izlil na učence. In spet je to tisti Jezusov Sveti Duh, ki pride na vsakega, ki prejme zakrament birme. (KKC 1285–1288, 1315)

Že v apostolskih delih, ki so nastala nekaj desetletij po Jezusovi smrti, vidimo Petra in Janeza na »birmanskem potovanju«; oba polagata roke na nove kristjane, ki so bili prej le »krščeni v ime Gospoda Jezusa«, da se je njihova srca napolnijo s Svetim Duhom.

Po YOUCAT – katekizem za mlade